I fredags hade Näringslivets Regelnämnd årsmöte och seminarium om regelförenkling. Jag höll ett anförande byggt om hur långt arbetet med att minska regelkrånglet med 25 procent till 2010 har kommit samt om mina erfarenheter om klumpiga regler. Som företagare i Campingbranschen på 90-talet insåg jag att det var svårt att kombinera bra service med att fullt följa reglementet kring livsmedel.

När ett tyskt par kommer in på en regnig Camping några mil från Östersund en kall och sen junikväll så kunde jag inte annat än att koka den korv som vi sålde. För att sedan inse att det var just det här reglerna som Miljö- och Hälsoskyddsmyndigheten där jag själv var ersättare hade att övervaka.

Proportionallitet är ett ledord som måste prägla arbetet med regelförenkling.