Som politiska tjänstemän är vi storkonsumenter av media. Möjligheten att se nyhetssändningar via webben har verkligen förenklat våra liv. Särskilt de av oss som har barn som inte alls förstår att mamma eller pappa måste se den 4:e nyhetssändningen på rad.

Nu har TV4 moderniserats så mycket att vi mitt i byråkratin inte längre kan se någonting. Ryktet säger att man för att tillfredsställa alla Macvänner i mediavärlden har gått över till en snygg lösning med Flash och Active X. Det är alldels för farligt för Regeringskansliet. Så vi får vackert hålla oss till statstelevisionens weblagrade sändningar i väntan på att Regeringskansliet har hittat ett sätt att säkra oss från dessa osäkra script.