För några veckor sedan talade Maud på Stockholms Handelskammare. En ny styrelse valdes. 10 män och 2 kvinnor. Måste vara svårt att hitta rätt kompetens till styrelsen. Styrelsen är ju mycket namnkunnig så det är absolut inte det jag vill ha sagt. Men. Det är bistert när inte heller ideella styrelser jobbar med en jämnare könsfördelning. Inte för att de måste utan för att de möjligen bättre speglar samhället och medlemmarna. Som jag tidigare påpekat så är det ju i dessa nätverk som man sedan rekryterar till de tyngre styrelserna och ledningspositionerna. Råkade också se styrelsen för KSSS som har skrapat ihop 2 kvinnor av 15 ledamöter.

Maud brukar påpeka att det ibland är nödvändigt att börja med den generellt kompetenta kvinnan. För om kvinnan är den som ska rekryteras på marginalen så kommer hennes kompetens inte att finnas. Typ ”En kvinnlig rymdtekniker som pratar ryska”. Det är klart att det är svårt att hitta henne och lätt att hävda att ”det fanns ingen kompetent kvinna till den lediga platsen i styrelsen”.

Problemet ligger inte heller enbart hos organisationerna. Jag vet att många kvinnor tackar nej till det som inte anses som ”absoulut nödvändigt”. Dvs jobbet och familjen. Kvinnor måste uppmuntras till att ta del av nätverk utanför sin egen sfär – det är bra både för karriären och för jobbet.

Om 13 dagar blir det lite lättare. Då kommer hushållnära tjänster att kosta hälften så mycket. Då hoppas jag att många fler kvinnor kan byta ut timmarna med tvättmaskinen mot några i maktsfärerna utanför arbetet.  Det kommer att gynna jämställdheten!