På Regeringskansliets intranät läser jag att Stockholms stadsmuseum har klassat kvarteret Loen, där Näringsdepartementet huserar, som kulturhistoriskt mycket värdefullt. På museets hemsida skriver man att ”Nils Tesch byggnad i regeringskvarteren på Nedre Norrmalm tillhör det mest intressanta som byggdes under 1960-talet”. Så är det säkert. Särskilt ”intressant” tycker jag själv att det är med det solskydd som automatiskt och oberäkneligt går upp och ned utanför våra fönster flera gånger om dagen. Undrar hur det funkar egentligen. Det tycks i vart fall inte vara helt synkat med solen.

jakob2.jpg

Näringsdepartementet sett från Miljödepartementets tak
(där det finns en mycket trevlig uteplats)

Annonser