Många journalister , ledarskribenter och bloggare har beskrivit Mauds och Centerpartiets tal om värderingsskifte som präglade hela stämman. På presskonferensen efter stämmotalet kom frågan upp om inte ordet värderingsskifte bara är ett omsminkat systemskifte. Ett ord som var populärt på 90-talet och som många s-skribenter snabbt valt att etikettera det Maud nu beskriver.

Inget kunde vara mer fel. Systemskifte är det teknokratiska sättet att se på tillvaron. Viljan att optimera Sverige från ett operatörsbord med många spakar och rattar. Värderingsskiftet handlar ju i grund och botten om att sätta människor och företag först. Och vetskapen om att om dessa lever under förutsättningar som bejakar företagsamma drivkrafter så får vi mer att dela på.

Vi jobbar dagligen med att vända synen på detta. För många kunniga och trevliga byråkrater som vi har runt oss är det ett annat sätt att tänka. Allt tar längre tid och blir lite jobbigare i det dagliga när inte varje system/myndighet/departement kan optimeras utifrån vad som är mest effektivt utan när grunden för vårt arbete ligger på att titta på hur det kan bli så enkelt och så bra som möjligt för mottagaren som alltid är långt, långt bort från Jakobsgatan.