maud-och-k-gjpeg.JPG 

I kvällens Rakt på med K-G Bergström berättade Maud Olofsson att 70 procent av de kvinnor som tillfrågas att sitta i bolagsstyrelser tackar nej. Andelen män är betydligt lägre.

Det beror antagligen på en rad olika faktorer varför en bred majoritet av kvinnorna avstår, men en av de vanligaste orsakerna som de tillfrågade uppger är att de inte har tid på grund av huvudansvaret för familj och barn.

Idag är könsfördelningen i de statliga bolagsstyrelserna 44 procent kvinnor och 56 procent män – vårt mål är en jämn fördelning. Men vägen dit kan kännas lång.

Regeringen tar nu däremot ett litet steg som kommer att förbättra situationen på längre sikt. 500 ambassadörer ska utses. De ska vara kvinnor, antingen som företagare eller med ledande befattningar inom näringslivet. Uppdraget är att vara förebilder och uppmuntra andra kvinnor att starta företag och ta makt i näringslivet.

Det är Storbritannien och Sverige som var för sig gör detta. Forskning visar att just sambandet mellan goda förebilder och framgång för kvinnor i näringslivet är tätt sammankopplat.

Se programmet här
Läs mer om ambassadörsatsningen på www.regeringen.se/foretagande