Stureplanscentern såg dagens ljus för drygt ett år sedan. Sedan dess har avdelningens rykte nått långt utanför tullarna. Många har försökt förklara mycket med den lilla avdelningen. Det gäller inte minst socialdemokratiska partiledare. I den senaste partiledardebatten visade exempelvis Mona Sahlin att hon inte bara för samma politik som sin företrädare. Hon använder också samma retorik. Sahlins något krystad argumentation kring Centerpartiet och Stureplanscentern var snarlik den som Göran Persson använde i samma talarstol bara ett halvår tidigare (med den skillnaden att Persson formulerade sig något stiligare).

När Stureplanscentern nu omgärdats med sådan mystik är det därför ganska befriande att höra avdelningens egna företrädare. I en artikel i Sundsvalls Tidning slår Stureplanscenterns ordförande Christer Mellstrand välfunnet sönder några av de många myter som man kommit att förknippats med. ”Motsättningen mellan stad och land är konstruerad och existerar egentligen bara i våra politiska motståndares fantasi. Det är lika viktigt med företagande, en god miljö och individens integritet oavsett var man bor och vad man jobbar med”, skriver Mellstrand bland annat (en något längre version av artikeln finns på Mellstrands blogg. Läs även gärna Aktuellt i Politikens intervju med Mellstrand).

Alldeles säkert lär vi även framöver få höra socialdemokrater av alla de slag försöka skrämmas med Stureplanscentern. ”De tycker sig ha något att tjäna på det”, som Johan Hammarqvist konstaterar. Låt så vara. I Centerpartiet har återinträdet i storstäderna väckt glädje och stolthet. Inte oro och skräck. För övrigt kan jag bara konstatera att flertalet av oss i Mauds stab har växt upp en bra bit utanför 08-området, men nu sedan flera år tillbaka rotat oss i Stockholm. Undrar hur vi passar in i den socialdemokratiska retoriken? Vi som inte tycker det är så märkvärdigt att ha en politik för både Stureplan och Strömsund.