Med mindre än tre veckor kvar till nomineringsmötet i Iowa rycker Barack Obama fram i opinionsmätningarna, konstaterar SvD och Aftonbladet i dag. I Time gjordes häromveckan ett försök att förklara Obamas framgånger. En faktor som lyfts fram är att kampanjen nu i högre grad följer de traditionella spelreglerna där konfrontation och konflikt är vanliga ingredienser.

En annan förklaring är engagemang. ”Voters began to see that he really wanted the job he was campaigning for. ”There’s a certain joy to it that I see in him now,” says his strategist David Axelrod. ”I just sensed from that point on that sort of incredible focus, energy, acuity, joy. He’s into it.” En artikel väl värd att läsa mellan julklappsinköpen.

time.jpg

Annonser