Makt enligt Svenska Akademins ordbok
1 – förmåga; (ngns) möjligheter (att göra l. åstadkomma l. prestera ngt).
2 – kraft(er), styrka; vigör. Därunder bl. a. bildl.: (godt) tillstånd l. skick; blomstring, flor; välstånd; be¬stånd (e α) samt: giltighet, (laga) kraft e β).
3 – förhållande(t) att ngn använder sin förmåga l. sina krafter l. beflitar sig l. bemödar sig.
4 –  i uttr. med l. på Guds makt.
5 –  i uttr. av l. med all makt o. d.
6 –  vikt, betydelse.
7 – förhållande(t) att ngt för uppfattningen framträder på ett massivt l. imponerande sätt, tyngd, mäktighet.
8 –  om ngt som vittnar om l. tänkes innehålla kraft.

Maud beskriver uppriktigt i söndagens agenda hur det är att vara kvinna i maktposition. Margot Wallström och Gudrun Schyman förstärker bilden. Det alla säger är att de vill bli granskade utifrån punkten 1 ovan. Men att punkten 7 gör att det hela tiden jobbar i en uppförsbacke.

För handen på hjärtat. Det är få som kan säga att de tänker på en kvinna när de hör ”framträder på ett massivt eller imponerande sätt, tyngd och mäktighet.”