Behovet av förändring och förnyelse av politiken blir inte mindre i regering. Om vi på departementet jobbar vid produktionsbandet ska partiet vara forskning och uvecklings avdelningen.

Därför tar vi nu första stegen i centerpartiets utvecklingsarbete. En bred och öppen idédebatt. Partigängare – men också forskare, studenter och fria tyckare. En framtidsdialog som ska leverera skarpa förslag till partiets stämma 2009.

Arbetssättet är inte helt obekant för oss. Redan inför valrörelsen jobbade vi metodiskt med att lära av andra – inte minst andra länder. Ungdomsavtalen med inspiration från Frankrike blev kanske tydligast. Nystartskontoren (som presenterades i helgen) hittade vi i New York.

”Förnya eller dö” sa Fredrik Reinfeldt till sin partistämma. Maud beskriver vår förnyelseprocess så här.