Valfest på departementet. Några av oss som inte åker med Maud till Vilnius ikväll samlas för valvaka.  

Men vilken kandidat ska man stödja? Maud kommer under dagen att berätta mer om hur hon resonerar – men vi berättar det först här på departementet.  

Maud vill gärna se en kvinna i Vita Huset – och då ligger ju Hillary Clinton nära till hands. Samtidigt finns det starka skäl att vara orolig för de protektionistiska strömningar som finns inom demokraterna och som både Barack Obama och Hillary Clinton torgför.  

Det är skärskilt viktigt för Sverige som litet land att vara mycket uppmärksamma på alla som inte vill ha frihandel. Ett av de mer konkreta exemplen är ståltullarna.  

Med en demokrat i Vita Huset är det högst osäkert vad som händer, vilket får direkt effekt på den svenska stålindustrin och jobben. SSAB i Luleå, Oxelösund och Borlänge skulle drabbas negativt med tullmurar till den amerikanska marknaden.  

På den republikanska planhalvan är det kanske än mer komplext. Det finns givetvis ett åsikts och värderingspaket som vi inte delar. Kriget i Irak, abortfrågan, gayfrågor med mera.

Men Maud tycker att John McCain har visat engagemang och presterat intressant förslag på miljö och klimatområdet.  Han är beredd att använda styrmedel och vill söka internationella överenskommelser om klimatpolitiken.

McCain är dessutom den enda kandidaten som verkligen vågat ta debatten om frihandel och öppna gränser.  Han backar inte för de svåra frågorna, vilket är en politisk egenskap som känns allt mer ovanlig.

Mauds slutsats är, som hon säger i en intervju ikväll på TV8 ”something in between”. USA skulle behöva en liberal kandidat som bade är “rätt” i de sociala värdefrågorna och för fria markander och öppna gränser.

Annonser