När den socialdemokratiska riksdagsledamoten Peter Hultqvist i P1 morgon debatterade utnämningen av Odenberg med statssekreterare Ola Alterå ”glömmer” han att säga en del rätt väsentliga saker. Exempelvis att det några rader upp i det dokument som han läser högt ur med all tydlighet framgår att detta är ett två år gammalt ”förslag” från de fyra ledamöterna i Alliansens Granskningsgrupp. Ingenting annat. Och eftersom ordet ”förslag” och/eller ”föreslår” används mer än 20 gånger i dokumentet kan man ju tycka att det budskapet borde vara rätt tydligt. Detta understryks också av att man i Alliansens valmanifest endast återfinner mer generella formuleringar kring vikten av att förändra utnämningspolitiken.

Den som däremot vill se vad regeringen faktiskt sagt i frågan, vilket rimligtvis är mer relevant, kan gå till budgetpropositionen. Där står bland annat att ”Regeringens bedömning är att annonsering ska bli mer regel än undantag då rekryteringsbehov föreligger” samt att ”annonsering behöver kompletteras med andra tillvägagångssätt för att hitta bra chefer.” Där står inget om att alla tjänster ska utannonseras. Det står heller ingenting om att alla rekryteringsprocesser ska ske bara internt eller bara externt.

Om man som Hultqvist väljer att använda så hårda ord som ”hyckleri” bör man nog också vara rätt noggrann med fakta.

bp.jpg

Annonser