Det låter så urbota tråkigt, men det är grunden i allt förändringsarbete. En baseline. Utgångspunkten. Och idag vet vi att den är 100 miljarder kronor. Så mycket kostar de administrativa reglerna för landets företag. På drygt ett år har vi genomfört dubbelt så många mätningar som den tidigare regeringen gjorde under sina 12 år. Nu vet vi var det stora pengarna och det upplevda krånglet ligger.

Associationsrätt, bokföring, Livsmedelslagstiftningen, bygg och fastighet samt skatt står för 70% av de administrativa kostnaderna. Och på något sätt så misstänkte vi ju det och satte igång med utredningar som tittar på

  • hur man kan förenkla redovisningsreglerna för små och medelstora företag
  • hur man slopar revisionsplikten för små företag
  • hur man kan skapa en enklare aktiebolagsform

Företagen själva upplever det som att Arbetsrätt, Miljö och Statistikområdet är de mest krångliga. Fast det ”bara” står för 10 procent av den administrativa kostnaden.  Regeringen jobbar för att sänka kostnaderna för den administrativa bördan med 25% och En märkbar förändring i företagens vardag. Viktigt att göra rätt saker.

Annonser