Idag var inte bara dagen då Maud Olofsson höll sitt stora tal på WIREC. Det var också dagen då Maud fick möjlighet att träffa och samtala med president George Bush. Ett samtal som bland annat kom att handla om Sveriges och USA:s samarbete kring ”One big thing” och förnyelsebar energi.

Det informella mötet mellan Bush och Olofsson har varit på gång i flera dagar. Men i den här världen är inget klart förrän det är klart. Därför känns det extra roligt när allt faller väl ut.

Att det svensk-amerikanska samarbetet på det här området är gott underströks sedan inte minst av att presidenten vid två tillfällen i sitt anförande återkom till samarbetet mellan de två länderna och underströk den ”konstruktiva relationen”.  

bush2.jpgb3.jpgbush.jpg

1. WIREC i väntan på presidenten. 2. Energiminister Samuel Bodman introducerar president George Bush. 3. President Bush talar.

Annonser