Av alla som startar företag är allt fler kvinnor. Men totalt sett ligger kvinnors företagande i Sverige på en bottennivå i jämförelse med andra EU-länder. Företagarorganisationerna är otåliga. ”Hittills kan vi inte se något avtryck av regeringens politik”, säger Johan Kreichberg i dagens DN.

Han och alla andra borde veta att den arbetsmarknad där hälften av kvinnorna i Sverige är anställda, under en lång tid har varit stängd för företagande. Nu öppnar vi den offentliga sektorn – och vips ökar företagandet i hälso- och sjukvården.

Regeringens satsning på kvinnors företagande med 100 miljoner kronor årligen 2007-2009 kan vi av naturliga skäl ännu inte se resultatet av. Projekten och programmen har precis kommit igång. Men intresset från företagande kvinnor går det inte att ta fel på. Regeringens rekrytering av 500 ambassadörer för kvinnors företagande, som ska inspirera och entusiasmera andra kvinnor, har fått ett enormt gensvar. Alla vill vara med och konstruktivt dra sitt strå till stacken.

Snart kommer Maud Olofsson att presentera sina ambassadörer. Den 26 mars faller täckelset.