Vi på Departementet gillar oftast Fokus. Det är journalistisk granskning som är nyttig för debatten i Sverige. Ibland drabbas vi förstås av rejäla kängor, men det tillhör spelet.  

Dagens artikel om den tänkta sammanslagningen mellan Posten och Post Danmark är dock både osaklig och ensidig.  

Vid den här typen av affärer så informeras väldigt många människor minutrarna innan presskonferensen. Bläcket på avsiktsförklaringen torkade 15 minuter innan Näringsministern, VD och Ordförande berättade för majoriteten i NU och TU om affären. Direkt efter detta möte fick hela utskotten information. Fortfarande innan kallelse till presskonferensen hade gått ut.

Att en ledamot från oppositionen skulle få veta det kvällen innan är helt orimligt. Tvärtom har, till vår glädje, flera ledamöter från alla 3 oppositionspartierna sagt att det varit mycket nöjda med att ha fått saklig information innan presskonferensen.  

Regeringen har lagt ut en proposition på remiss där vi ber om mandat att få genomföra affären, givet att inget upptäcks under Due Dilligence, med Post Danmark och att få mandat att gå ner i ägande till 34%. För alla som kan bolagsstyrning så betyder denna magiska gräns att det inte går att ändra bolagsordningen mot vår vilja.

Och i bolagsordningen kommer det att vara inskrivet att bolagets huvudinriktning ska vara att bedriva rikstäckande postverksamhet. Att citat då från en s-ledamot får stå oemotsagt om att det kan komma att ske en försäljning redan nästa år och att medborgarna blir förlorare är häpnadsveckande.  

I artikeln påstår journalisten också (utan citat från någon) att ingen av affärens arkitekter har förklarat varför detta är bra för de befintliga kunderna i Posten. Det är lustigt. Affe Mellström, SEKO, vars medlemmar varje dag ser konkurrensen ute på fältet, förklarar ju några spalter innan, att konkurrensen hårdnar. Faktum är att vi privatpersoner endast skickar 6% av breven idag. Men konkurrensen den finns i det stora och luckarativa affärsposten. Det finns beskrivet både här och där i affärspress. 

 

Andra direkta faktafel är attEU avreglerar postmarknaden 2011 och inte 2010.Marianne Nivert som är medlem i Rådet för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande är korrekt, men självklart deltog inte Marianne i beslutet vid rådets möte när detta ärende var uppe. Något som tidningen väljer att trycka trots att det inte faktakollats.

 

Fokus har fyllt en lucka i mediesverige – ett veckomagasin med fördjupande artiklar i aktuella frågor. Men ska man leva upp till de höga ambitionerna måste man nog ha bättre koll på innehållet. Ett enkelt sätt hade varit att basera artikeln på mer än en källa. Exempelvis kunde man ju ha hört av sig till någon på Näringsdepartementet. Eller också får man avsätta två sidor till att rätta alla fel i tidningen.

Annonser