Precis som DN och rapport berättar så landar regeringens skrivelse om regelförenklingar på riksdagens bord. De 600 förslagen finns dock inte beskrivna i skrivelsen utan varje departements bruttolista med åtgärder hittar du här .

Det är faktiskt unikt att departementen vågar berätta vilka förslag som de jobbar med, trots att de inte är beslutade. Detta görs förståss för att dialogen med näringslivet om att vi gör rätt saker ska vara så rak och tydlig som möjlig.

Än så länge så finns det inte så många siffror på hur mycket varje förslag kommer att ge eftersom mätningarna av regelkostnader blev klara för en månad sedan. Men NNR har bedömt att de förslag som redan kommunicerats (innan dagens lista) gör ungefär 10 miljarder i förenklingar. Det är 10% av de 100 miljarder som vi identifierat som kostnader. En bra början.

Men. Vi är inte klara ännu. Innan sommaren så går vi ut med ett nytt uppdrag till departement och myndigheter. Det är dags att identifiera nästa våg av åtgärder. Det innebär nya samråd med näringslivet. Mera förändrings och förbättringsarbeten.

 

Annonser