Jag har precis avslutat ett seminarium där jag kommenterade Globaliseringsrådets rapport " Du sköna nya globaliserade värld? Starka kluster och svaga regioners betydelse för ekonomsik tillväxt ". Rikard Forslid, professor på Stockholms Universitet beskriver med hjälp av agglomerings teori att kunskap, FOU och teknisk "spill over" är viktigast för oss i framtiden.

Det skriver jag under på. Hans slutsats är också att den regionala tillväxtpolitiken förstör detta eftersom vi inte koncentrerar resurserna tillräckligt väl där de behövs och tillräckligt nära industrin.

Här blir det mer probelmatistkt. Det där med nära industrin är ju svårt eftersom den i stor utsträckning finns utanför storstäder. Min tes är att vi ska ha generella bra villkor för företag och att universitet och högskolor – oavsett var de befinner sig i Världen – måste specialisera sig och göra något unikt.

Ett företag som lyckas med något unikt genom att bygga på historien är Moleskine . Vi på departementet (några av oss sedan många år tillbaka) är stormkära i de här överprissatta anteckningsböckerna och kalendrarna.

Moleskine bygger hela sin affärsidé på att personer som Picasso (bilden) och Hemmingway skrev ner sina skisser i böckerna. Roligast i historien är att det franska familjeföretaget i Tours lade ner 84 och att ett bokförlag i Milano plockade upp anteckningsböckerna eftersom de såg en global marknad. Så dagens leverantör lever på en lånad historia. Men den känns ändå äkta.

Och nu köper folk över hela världen, som behöver en liten IT-paus i sitt tänkande, anteckningsböcker och kalendrar med gummisnoddar runt.

Många Svenska produkter har liknande historier. Unika produkter har globala marknader.

Annonser