Allians för Sverige gick till val på en gemensam energipolitik. Det var historiskt. Den fråga som splittrat och förstört i närmare 30 år av svensk politik kunde de borgerliga partierna samlas kring. En viktig pusselbit för valvinsten men framförallt viktigt för Sverige.  

 

En byggsten i alliansens överenskommelse är långsiktigheten i energipolitiken, för utan långsiktighet uteblir investeringar och Sverige tappar snabbt (i europiska förhållanden) den unika position vi har. Med ett av de lägsta energipriserna i Europa (tredje lägst enligt Eurostat) och en stabil bas i vatten- och kärnkraft står vi väl rustade att nu ta nästa steg.

 

Och nästa steg är redan här. Det byggs för fullt runt om i landet. I mitt hemlän Norrbotten planeras för världens största vindkraftspark – motsvarande en kärnkraftsreaktor eller 6 procent av Sveriges energibehov.

 

På någon vecka inviger Kungen och Maud vindkraftsparken i Lillgrund som kommer att förse 60.000 svenska hem med el.

 

Investeringarna sker tack vare den långsiktighet som Alliansens överenskommelse innebär.

 

Samtidigt behöver vi gå vidare. I Alliansens överenskommelse pekar vi också ut vikten av att skapa bred samling kring energipolitiken, med stöd både från samtliga Allianspartier och Socialdemokraterna.  

 

Den processen är nu igång på allvar. De kommande två veckorna träffar regeringen företrädare för en lång rad organisationer. LO, Svenskt Näringsliv, Svenska Naturskyddsföreningen och många fler. En bred samling kräver stöd från de viktigaste samhällsaktörerna.

 

Kan Alliansen än en gång överträffa förväntningarna och skapa än mer långsiktiga spelregler på energimarknaden blir det ett av den här mandatperiodens viktigaste beslut. Den resan är nu påbörjad.

     

Annonser