Maud har mottagit ett ”special recongnition award” av den amerikanska regeringen. En utmärkelse som tack för vårt nära och unika samarbete mellan länderna inom energiområdet. Texten blir aningen storsvulstig översatt till svenska, eller vad sägs om:

 

”Till vice statsminister Maud Olofsson. Med hjärtlig uppskattning för ditt ledarskap och dina outtröttliga ansträngningar att utveckla vänskapen, det bilaterala samarbetet och det första offentligt privata partnerskapet mellan Sverige och USA. Ditt agerande stärker den globala energisäkerheten och adresserar den stora klimatutmaningen. Det amerikanska folket är tacksamma”.

 

 

Annonser