Som en massiv borg i sandsten och tegel ligger Centralposthuset vid Vasagatan i Stockholm. Arkitekten Ferdinand Bobergs skapelse stod färdig vid förra sekelskiftet…

 

…och i morgon flyttar vi in! Läs mer om departementets nya hem på wikipedia.  

Annonser