Under det mycket mystiska namnet ”Konfliktlösningsregel” har det jobbats med en departementspromemoria sedan vi tillträdde. Det handlar om att kommuner, landsting och stat inte ska bedriva verksamhet utanför sitt eget kompetensområde. Det är så självklart och så svårt. Jag kunde aldrig drömma om hur många enheter inom RK som skulle ha synpunkter på denna lilla skrivelse. Det har känts som om våra tjänstemän spelat det där spelet på Gröna Lund där det hoppar upp grodor som man ska slå ned. Så snart en konflikt var löst så kom det fram en annan. Sådant brukar betyda att vi utmanar strukturer. Och det är bra!

Under 10 år hade den tidigare regeringen försökt sig på detta. Självklart tog man kommunernas sida. Såg mellan fingrarna och hävdade att problemet var så litet och att det inte var värt att ta striden med de mäktiga partigängarna i kommuerna. (hmm var det kanske så att Göran Persson varit kommunalråd…)

Men om man förstår något av kommunal ekonomi så bör man inse att fler hälsosamma företag i kommunen ger fler anställda och fler skattekronor. Kommunerna bedriver till exempel hotell- och restaurangverksamhet med en omsättning 400 miljoner. Hotell- och restaurang är inte och borde ingestans vara en kommunal angelägenhet.

Nu får kan konkurrensverket eller ett företag stämma kommuer som gör övertramp. Och om det visar sig att kommunen gör sånt de inte ska så blir det saftiga viten. Vi ser fram emot några fina prejudikat på området.