”Ni har ju hela natten på er” sa Maud och kom med de sista ändringarna i talet. Det är framförallt Håkan och Catharina som just nu går in i den värsta talskrivarångesten (vilket framgår av bilden). Vi andra som spenderat kvällen bland medianer och konsulter kastades in i talskrivandet, 01:43.

Annonser