I går kväll berättade Maud i Aktuellt om ett förslag i budgetförhandlingarna som innebär en generell sänkning av arbetsgivaravgiften.

 

Förutom att en sänkning av arbetsgivaravgifterna leder till fler jobb och bättre konkurrensvillkor för Sverige, har förslaget fördelen att vara enkelt och snabbt genomförbart. Vi vet också att företagen själva efterfrågar detta.

 

Aktuellt hårdvinklade vår nyhet igår och ställer den mot sänkt bolagsskatt. Vad Maud säger i intervjun är att hon prioriterar sänkt arbetsgivaravgift framför sänkt bolagsskatt – men att vi på sikt kan behöva sänka även den.

 

Det tyngsta skälet till sänkt bolagsskatt är att få fler utländska företag att etablera sig här. Men inför ett sånt beslut är också hela företagsbeskattning viktigt, och inte minst kostanden för att anställa. Det är bara Frankrike som har högre kostnader för att anställa än Sverige.  

 

De sociala avgifterna i Sverige tillhör de allra högsta bland OECD.  Det finns också ett samband mellan höga sociala avgifter och hög ungdomsarbetslöshet. Där bottenligan utgörs av Grekland, Frankrike, Italien, Sverige och Belgien.

 

Ett land som Irland som lyfts fram för sina låga bolagsskatt har också låga sociala avgifter. Igår började också partiledarförhandlingarna om och den 22 september presenteras budgeten.