Aftonbladet skräder inte på orden. De har granskat vart ”elitpolitikernas” (det vill säga statsråden i regeringen) barn går i skolan. 6 av 11 ministrar med barn i skolåldern har valt friskola.

Man kan också läsa statistiken annorlunda. Av 21 barn i skolåldern som har en mamma eller pappa som är minister går 9 barn i friskola. En majoritet, 57 procent av ministerbarnen går i kommunal skola.

Kan ju dessutom vara värt att ta i beaktning att 9 av 11 ministrar med skolbarn bor i Stockholms län där en tredjedel av alla friskolor finns.

Det fanns en tid då Aftonbladets vänsterretorik hade sin plats på ledarsidan och inte i redaktionellt material.