I tisdags avbröts budgetarbetet för en tur till Edsbyn och ett möte med 100 företagare. Vid företagarträffar utanför Stockholm så är det nästan uteslutande företagare på plats stället för kadern företagskramar, som befolkar alla evenemang i stan. Det ger förutsättningar för de bästa samtalen.

 

Josef Höbenreich som är VD för Edsbyverken beskrev hur viktigt det är att gynna annan näringsverksamhet runt omkring företaget. Som Josef sa ”om blomsteraffären försvinner – ja då blir det ju lite tråkigare att bo i Edsbyn”.

 

Tina från Tolkjouren i Gävle berättade om hur kommunen konkurrerar ut hennes företag och att hon just nu inte kan göra något åt detta. Men den 1 juli nästa år kommer hon kunna anmäla ärendet till Konkurrensverket och få det prövat i domstol. Hon ställde sig upp, stampade med fötterna, applåderade och sa ”Dom ska till domstol”, när jag berättade vilken lagstiftning som är på väg.  

 

Tänk om fler kommunalråd kunde resonera som Josef. Och tänk om kommunerna kunde sluta att konkurrera med privata företag redan innan lagförslaget är på plats. . Många tror att de tjänar på de kortsiktiga vinster genom att vara med i stora upphandlingar eller på olika sätt kringgå upphandlingsreglerna. Det kanske gör gott för den kommunala budgeten för stunden. Men när företagen och människorna försvinner så försvinner också skatteunderlaget. Och då blir det riktigt svårt att få ihop den kommunala ekonomin.