I januari 2009 så kommer regeringen att ha genomför skattesänkningar för företagen med 49 miljarder. Varav 30 miljarder på sänkta sociala avgifter. Dagens utspel om 1% sänkning av arbetsgivaravgifter är den första generella sänkning på 15 år. Den har inga tak, ingen tidsbegränsning och vi höjer inte skatten någon annanstans för företagen.

 

Dagens företagsutspel omfattar total 16 miljarder. Där ingår också stora saker som sänkt bolagsskatt och små regelförenklingar som är viktiga för just den typen av företag.

 

För ett varuproducerade företag med 50 anställda innebär förslaget 278 000 Sek i minskade kostnader. Är det något som Sverige behöver så är det fler mellanstora företag som kan växa.

 

Ohly vill höja arbetsgivaravgifterna generellt, sossarna återställa förmögenhetsskatten och höja ungdomsarbetsgivaravgiften och miljöpartisterna ta bort sänkningen av bolagsskatten. Det känns bra att företagens alternativ nu börjar bli tydligt. Det blir dyrare att driva företag som vill växa om vänsterkartellen får välja.

 

PS Den minnesgode läsaren kommer ihåg att sossarna i sitt budgetförslag inför valet också börjat avveckla den tidsbegränsade och komplicerade fem procentiga nedsättningen eftersom de visste att den inte ledde till nyanställningar. DS