Efter morgonens tv-debatter om regeringens satsning på sänkta skatter för företag finns det en viktig slutsats att dra. Både Östros och Eneroth bluffar.

 

Låt mig börja från början. Totalt har den här regeringen efter årsskiftet sänkt företagens skatter med 49 miljarder.

 

Vi började med att sänka för de som stod längst ifrån jobben. Unga, långtidsarbetslösa, sjukskrivna, äldre och invandrare. En satsning på totalt 17 miljarder.  

 

Det, tillsammans med regeringens övriga jobbpolitik och allmänt gott ekonomiskt läge har lett till att utanförskapet nu minskat med 175.000 personer.

 

Nu har vi råd att gå vidare. Det är tack vare det minskade utanförskapet som vi nu kan genomföra en generell sänkning utan tak och utan gräns. Om utrymme finns kan vi gå vidare.

 

Östros och Eneroth argumenterar för deras undantag på 5 procent för vissa företag. En reform som bevisligen inte ledde till några nya jobb. Men problemet med herrarnas argumentation är att den är en bluff. I socialdemokraternas senaste budget har de inte budgeterat för sitt eget undantag.

 

Man måste skilja på retorik och verklig politik från socialdemokraterna. Desstuom, alla som kan räkna ser snabbt att 49 miljarder är mer än knappt 5 som oppositionen håller fast vid.