Nästa vecka är det Konkurrenskraftsråd (KKR). Innan ett KKR är det dragning i Näringsutskottet och i EU nämnden. Tanken är att sakutskotten ska ta just sakbehandling och att EU nämnden tar övriga saker. Det fungerar ibland. Konstigt nog är EU nämnden lite pratiga på fredagsförmiddagen och gamla ministrar försitter inte chansen till lite polemik. Men eftersom Anna Kinnberg Batra är ordförande så brukar det bli ordning i Skandiasalen.

 

Dagordningspunkt 10 i morgon är ”Uppförandekod för ansvarsfull nanonvetenskaplig och nanoteknisk förordning”. Vid första anblicken så känns det som en fråga som ligger långt utanför vårt motto ”Ett smalare men vassare EU”. Men vid mer eftertanke så är det precis sådana här frågor som företagen och industrin vill att EU lagstiftar om. Samma FoU regler för alla länder. Enkelt.

 

Sedan känns allt skrivande i EU, och FN för delen också, väldigt tramsigt med alla meningar som börjar. Recalling that, Noting this, Reaffarming the importance of, Acknowledges progress of, Encourages development, Underlines och till slut Invites!

 

Det positiva som detta för med sig är att det får våra svenska PM att framstå som ett under av tydlighet.