Socialdemokraterna och Thomas östros missar sällan ett tillfälle att påminna om att regeringen tagit bort den slopade nedsättningen av arbetsgivaravgiften. Vad han glömmer är att berätta varför. Den så kallade 5-procentaren gav helt enkelt inga jobb. Detta faktum konstaterades redan 2001 av riksdagens revisorer och ledde då till att socialdemokraterna själva sänkte nedsättningen.

Idag kom Riksrevisionen till samma slutsats . I rapporten "Sänkta socialavgifter – för vem och till vilket pris? " skriver man att det inte är "sannolikt" att nedsättningen hade några sysselsättningseffekter (s 60). I summeringen går att läsa:

Enligt Riksrevisionens samlade bedömning gav även 1997 års nedsättning av socialavgifter en mycket begränsad sysselsättningseffekt. Kostnaden per skapat arbetstillfälle blev extremt hög. Riksrevisionen delar därför regeringens förslag till beslut om att avveckla 1997 års nedsättning av socialavgifter.

Ord och inga visor. Kanske är det därför som socialdemokraterna, trots att Östros gärna i retoriken klamrar sig fast vid 5-procentaren, själva valde att inte budgetera för den i sin senaste budget. Man får skilja mellan politik, retorik och verklighet.

Annonser