I går hade jag förmånen att sitta ner med Amar Bhidé , professor från Columbia och författare till boken The Venturesome Economy . Det visade sig att vi båda hade varit konsulter på samma företag fast under olika tidpunkter. Och att han jobbat här i Stockholm.

 

Professor Bhidé har forskat mycket om den icke-handlande sektorn och vad som skapar tillväxt i den. Och att vi i västvärlden tenderar att lägga för mycket fokus på FoU på produkter och mindre på tjänster och processer. Det är ett resonemang som jag definitivt känner igen från dessa korridorer och som vi ständigt försöker lyfta.

 

Självklart lyfte jag frågan om den finansiella turbulensen och hans syn på den globla viljan till ökad reglering. Han hänvisade till den här artikeln där han hävdar att reglering av banker ska vara tight för det affärsområdet där människor sätter in och lånar pengar och som staten ska ha ett ansvar för. Detta affärsområde ska vara väl skilt från övrig bankverksamhet. All den övriga bankverksamhet ska ha liberal lagstiftning. Eftersom lagstiftaren alltid kommer att ligga steget efter i innovation inom finansiella instrument. Eller som Amar Bhidé formulerar det.

 

Neither presidential candidate has offered a plausible long term fix. 

  • McCain rails against greed – but that’s not a strategy. 
  • Obama, like many others, favors bringing the regulatory system into the 21st Century because "old institutions cannot adequately oversee new practices." 

Sounds great, but which agency has the capacity to spare? Bank examiners continue to struggle with traditional lending, and the Fed hasn’t yet mastered the problem of central banking in a globalized economy.  And, adding capable regulatory staff to oversee fiendishly complex innovations and institutions – and then keeping them from going over to make the big bucks on Wall Street – isn’t like recruiting baggage screeners at airports.