I gårdagens SvD kunde jag läsa att förskolan Ask & Embla tycker att det är viktigare att personaltätheten är hög istället för att barngrupperna blir mindre.

 

Men vänta nu. Om antalet barn minskar så måste ju personaltätheten bli högre. Ett simpelt räkneexempel. Om man har 18 barn på 3 vuxna så blir det är personaltäthet på 0,16. Om man minskar antalet barn till 15  på samma 3 vuxna så blir det 0,2.

 

Att det sedan handlar om att ”de anställda vill och kan göra ett bra jobb” är ju en helt annan fråga som borde höra ihop med en massa andra saker som ledarskap, väl fungerande grupper och låg sjukskrivning.