Jag brukar alltid hävda att det svenska fokuset på andelen kvinnor i styrelser är lite missriktat. Det är i ledningen för företagen man måste få in fler kvinnor. Då brukar jag få tillbaka att kvinnor i styrelsen kan se till att det rekryteras kvinnor till ledningen. Det är delvis riktigt, men en styrelse har till uppgift att tillsätta och avsätta VD – och det är inte hela ledningen. Det riktiga skälet att fokusera på kvinnor i styrelsen är nog att det går att lagstifta om. Ledningsgruppens sammansättning ligger ju utanför vänsterfeministernas räckvidd att påverka.

 

Många av de analyser och rapporter som har gjorts som visar att kvinnor bidrar till lönsamhet är tveksamma och håller sällan för någon riktigt kritisk eller vetenskaplig granskning. Därför blir jag riktigt upplivad när jag läser det senaste numret av McKinsey Quarterly som har ”Women and Leadership” som tema. I artikeln ”A buseinesscase for Women” så är slutsatsen att företag med fler än tre kvinnor i toppen är lönsammare än andra.

 

Hur har man kunnat mäta detta då? Jo McKinsey har identifierat 9 viktiga management parametrar*. De företag som har höga poäng på dessa parametrar har också högre vinstmarginaler än andra. Och de företag som har fler än 3 kvinnor i toppen har de allra högsta poängen. Analysen har baserats på 58 240 personer inom på 121 globala företag. Så den känns väldigt solid.

 

Artikeln pekar på att företag måste jobba med att förändra sitt HR-arbete, jobba med interna och externa mentorer, utveckala utvärdering och uppföljning. De måste också göra det möjligt att ha ett ”liv” samtidigt som man gör karriär. Detta ger sammantaget ett bra resultat. Ingen av dessa ämnen finns med i en vanlig jämställdhetsplan. Det är inte där man skapar jämställdhet på toppen. Det gör man med ett kunnigt och medvetet ledarskap.

 

*Capabilitye, Leadership, External Orientation, Accountability, Motivation, Coordination and Control, Innovation, Direction, Workenvironment and Values.