Det är uppenbart att det är många aktade institutioner och yrkesgrupper som har gjort allvarliga felbedömningar under senare tid. Jag tänker på banker och finansmän som har gått så totalt fel och på de högt ansedda kreditvärderingsinstitut som både lurat sig själva och allmänheten. Placerare har förlorat pengar men än värre är att tusentals människor riskerar att förlora sina jobb på grund av finansiella felbedömningar och missgrepp. Kort sagt, bland allmänheten är förtroendetför den här yrkesgruppen relativt lågt i dag.

Möjligen kan felstegen förklaras av de komplexa sammanhangen och de globala förbindelserna inom den finansiella världen. Däremot återstår det att se hur vi ska förklara herr statsvetares fundamentala felanalys, för någon fru statsvetare var det längesedan vi såg.

För några veckor sedan hade oppositionen ett "ointagligt" försprång i opinionen. Nu faller vänsterblocket som en sten. Även ovan nämnda yrkeskår borde känna att deras förtroendekapital har urholkats.

Annonser