Nej, samordningsmodellen mot varslen (som Frank skriver om nedan) är verkligen ingen kommunikativ våt dröm.  Då var våra företrädares paket-modell betydligt enklare att förklara. Och framför allt var det bra för de ministrar som åkte runt och presenterade paketen. De fick under en kort tid allt ljus på sig, och kunde visa upp en bild av handlingskraft.

Men för människorna som blev kvar när ministrar och media hade åkt hem var det mindre lyckosamt. Vad de då upptäckte var att paketen inte alltid innehöll så mycket nytt. Under det glättiga pappret fann man ett ett hopkok av vad man redan blivit lovade. Det så kallade Trollhättepaktet innehöll till exempel mest tidigareläggningar av redan beslutade infrastrukturprojekt samt omprioriteringar till förmån för projekt i Västra Götalandsregionen. Det var inte så mycket nya pengar och det gav inte så mycket resultat. Och ibland var resultatet till och med direkt kontraproduktivt, visar utvärderingar.

Men trots att samordningsmodellen inte alltid är så lätt att kommunicera blir det förmodligen enklare nu när resultaten kommer. För de har redan kommit. När samordnarna den 28 november träffade Jöran Hägglund hade man med sig förslag inom arbetsmarkands-, utbildnings- och infrastrukturområdet. En vecka senare höll Hägglund ett telefonmöte med samordnarna där han kunde berätta att de fyra partiledarna samtidigt höll presskonferens där man levererade just på de områdena som de hade varit med om att lyfta fram. Och när allt kommer omkring brukar handling belönas mer än ord.