Lite under radarn så håller Näringsdepartementet på med sina vanliga frågor. Som inte har med krisen att göra.

Två nya bolag har bildats senaste veckorna. Vägverket produktion lösgörs äntligen från Vägverket och blir Svevia AB. Vägverket Konsult och Banverket projektering bryts ut Banverket och blir Vectura. Det har varit en helt orimlig ordning att låta en myndighet, som ska upphandla stora projekt i konkurrens, få ha enheter i bolagsform inom samma fyra väggar.

Det finns säkert de som sedan kan invända mot att staten inte bör äga bolag av denna form. Men vi tar ett steg i taget.