Idag skriver Svenskt Näringsliv på DN-Debatt att Regeringen bluffar om nyföretagande och att sosseregeringen hade bättre kunskap om statusen på nyföretagandet. I sin artikel så finns inga siffror som visar på vad andra källor säger. Bara svepande formuleringar såsom ”jämförelser med annan statistik tyder emellertid på att ökningen knappast kan ha varit mycket större än den varit många andra år”. Men ingenting om källan till detta påstående eller en referens till några siffror. Möjligen tycker jag att om kärnan i ens kritik är källor och siffror, så bör man kanske vara noga med detta själv. (Rapporten finns ännu inte utlagd så det är svårt att detaljstudera)

 

Sant är att statistiken om nyföretagande var dålig. Därför gav vi ITPS i uppgift att följa och ta fram dessa serier redan när vi tillrädde. Vi har aldrig hymlat med att de är korta serier, vilket är en naturlig funktion av att mätningarna började 2006. Sant är också att näringsdepartement i sin organisatoriska struktur och inriktning har förändrats. När vi kom till departementet fanns det ett mycket bristfälligt fokus på skatter. Skatter för företagen var enbart finansens område och det verkar som att det mesta i den vägen gjordes upp mellan statsministern och finansministern (åtminstone om man får tro Perssons och Nuders respektive biografier).  Näringsdepartementet var inte ens inbjuden till det förhandlingsbordet. Därför har vi kompletterat med den kompetensen så att vi själva kan göra skattetekniska beräkningar.

 

Ledningen för Näringsdepartementet är övertygad om att de viktigaste verktygen för att förändra företagens villkor inte ligger i utgifter här och var, utan i långsiktiga stabila skattesänkningar. Som sänkning av arbetsgivaravgifterna. Eller förenklig av direktavskrivningar. Men det vet ju Anita Du Rietz egentligen, eftersom hon som tidigare anställd på departementet sett hela denna förändring komma till stånd.