Min kära norska vän i berättade att den statsvetenskapliga kursen på Oslos universitet tar upp kärnkraften och energipolitiken som den största (och nästan enda!) frågan i svensk inrikespolitik. Tänk om norrmännen får skriva om sin kurslitteratur – ett mått av historiskt slag.