Aftonbladets ledarsida har dragit igång en nästan desperat kampanj mot Alliansens energiöverenskommelse. Påståenden som står på skakig faktagrund har haglat de sista dagarna och som vanligt med en frisk mix av personangrepp.

Idag angrips målet om hälften förnybar energiproduktion till 2020 med ingången att det är en liten ökning.

Troligen är det bristande kunskap från Aftonbladets ledarsida som ligger till grund för argumentationen. Idag har Sverige 39 procent förnybar energiproduktion. I den överenskommelse som vi förhandlat fram med EU så ligger det svenska målet på 49 procent till 2020, mest ambitiöst i Europa. Alliansregeringen säger hälften förnybart till 2020.

Men Aftonbladet rör till det och blandar ihop elproduktion och energi. Alliansens överenskommelse innehåller inte bara tuffa mål utan också redskapen för att nå dit.

De förstärkta elcertifikaten innebär en kraftig ökning av förnybar el i Sverige, inte minst vindkraft. En jämförelse som kan vara intressant är att Alliansens överenskommelse innebär att ökningstakten av förnybar elproduktion fördubblas jämfört med det mål som socialdemokraterna, centerpartiet och vänsterpartiet hade i den tidigare överenskommelsen. 25 TWH till 2020.

Aftonbladet skriver också att satsningarna på vindkraft riskerar att stanna upp. Inget kan vara mer luftlandsatt och brist på verklighetsförankring.

Svensk Vindenergi konstaterar att de fått allt de behöver. Deras bedömning är att det kan skapas 10.000 nya jobb inom vindkraftsbranschen de kommande åren.