Jag tycker det skulle vara suveränt om statsministern kunde säga detta för vi är fortfarande ett kristet land. Det är viktigt att ledningen ska kunna bekänna sin tro.

                                        Else-Marie Lindgren (KD) till Sveriges Radio Sjuhärad.

Så vitt jag vet är statsministern inte medlem i Svenska Kyrkan. Insha Allah vid händelse av en muslimsk regeringschef?

Annonser