E24 skriver:

Likheterna mellan SAS och Saab är fler än olikheterna. En stor skillnad mellan Saab och SAS är förstås att i det senare är staten redan ägare och därmed har ett visst ansvar.

Det är inte bara en stor skillnad utan en helt grundläggande och avgörande aspekt på ägande. Vi har några enkla principer som vi kan följa i det här läget.

1. att vi som ägare har den den yttersta kontrollen och ansvaret över en materiell eller immateriell resurs.

2. att vi har att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt.

Att den här regeringen principiellt kan tänka sig en försäljning av SAS är ingen hemlighet. Det innebär förståss den lilla begränsningen att vi för att uppfylla punkten 2 inte säljer en tillgång vid vilken tidpunkt som helst. Och att när bolaget ber ägaren om kapitaltillskott för att finansiera sin affärsplan så gör vi en professionell bedömning av denna.

Att regeringen skulle ha ”som ideologi att skydda samhällsviktiga funktioner” som E24 påstår har varken med den här regeringen eller med den här affären att göra. Ideologiskt sett så finns det bättre sätta att upphandla eventuell önskvärd trafik.

Som tur är för skattebetalarna så har vi som grundidé att vara affärsmässiga när det gäller just affärer.