Dagens riksdagsdebatt om bonusar i de statliga företagen blev nog inte riktigt som oppositionen hade tänkt sig. Tisdagens besked från regeringen om att avskaffa bonusar i statliga företag tillsammans med frågetecknen kring hur pensionsvillkoren i AMF kommit till stånd kom emellan.

Men anfall är bästa försvar. Istället för att diskutera bonusar valde oppositionen istället att rikta in sig på statsbidrag, skattenivåer, småföretagarklimat och en hel del massa annat. Till slut besvarades dock den avgörande frågan – vad oppositionen själva tycker om bonusar – i alla fall av ett parti – miljöpartiets Ulf Holm. Han är fortfarande beredd att ”damma av” de gamla riktlinjerna (under vilka flertalet av dagens kritiserade bonusar kom till). Frågan kvarstår om även Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ställer sig bakom det förslaget.