Idag har DN på nätet en artikel om Telekompaketet som tyvärr inte har mycket bäring på verkligheten. Det finns inga förslag om att användare på nätet ska kunna stängas av. Det har inte heller diskuterats några sådana förslag i ministerrådets arbetsgrupper. Tyvärr upprepas dessa rykten av människor som inte har någon insyn i EU-arbetet och det är beklagligt att DN:s journalist har valt att skriva sin artikel baserad på dessa ogrundade rykten.

Henrik Alexandersson fokuserar på EU-parlamentets tillägg 138. Jag har redan en gång meddelat honom att detta tillägg riskerar stå i strid med Sveriges grundlag. Mig veterligen har han inte kommenterat detta, utan verkar tycka att regeringen ska strunta i denna komplikation. Se detta inlägg för mer info. Tillägg 138 är för övrigt överflödigt, eftersom det  (återigen) inte finns några förslag om att internetanvändare ska stängas av.

Den svenska linjen är att användare av internet inte ska kunna stängas av*. Det finns inga förslag om sådant i Telekompaketet. Detta har även meddelats Riksdagen.

*=Om en internetkund bryter mot det användaravtal som har upprättats mellan användare och internetleverantör kan så klart en avstängning ske, om exempelvis kunden inte betalar sina räkningar.

Uppdatering:

Henrik Alexandersson har gjort en ny post där han skruvar upp sin retorik ytterligare. När det gäller den juridiska tolkningen ska jag dubbelkolla med Justitiedepartementets grundlagsenhet i morgon. I sak har dock inget hänt utan det finns fortfarande ingenting i Telekompaketet som handlar om internetanvändare ska kunna stängas av från Internet. Några sådana förslag har heller aldrigt varit på tal arbetet  i rådsarbetsgruppen.

Annons