Regeringen ska tala med en röst och allting som lämnar regeringskansliet ska vara s.k. gemensamberett där alla departement ska ha haft möjlighet att komma med synpunkter. Detta stämmer dåligt överens med bloggvärldens  snabba diskussioner. Jag har i mitt bloggande försökt mig på en medelväg, att resonera och förklara regeringens ställningstaganden, men tyvärr har jag slarvat vilket har antingen utnyttjats eller uppmärksammats; jag vet inte vilket.

I en kommentar i ett tidigare inlägg resonerade jag om varför strikt s.k. net neutrality kan vara problematisk och formulerade mig som

Det är därför som jag lutar åt att det är bättre  [om] konkurrensrätten tar hand om det här problemet.

Jag tänkte att om jag använder ”jag”-form samt uttrycker det som att ”jag lutar åt” skulle inte risken finnas att någon tror att det skulle vara regeringens officiella ståndpunkt. Jag hade fel. En bloggare har från ovanstående citerade formulering dragit slutsatsen att detta skulle vara regeringens officiella linje. Jag vill bestämt dementera detta.

Kontentan är att den diskussion som jag har fört de senaste dagarna sannolikt inte är förenlig med hur Regeringskansliet ska arbeta , och jag måste därför tyvärr upphöra med den. Jag kan sannolikt fortfarande blogga, men om jag ska gå in på politiska överväganden måste det ske i betydligt mer kontrollerade former, genom att använda formuleringar som är gemensamberedda. Jag kommer alltså inte att ha möjlighet att svara på frågor och deltaga i diskussioner som jag hitintills har gjort.

Jag tycker det är synd, men jag kan inte ta risken att otydlighet kring regeringens linje skapas, oavsett om misstolkningarna sker medvetet eller omedvetet.

(För ordningens skull vill jag säga att beslutet är mitt eget och ingen utomstående har uppmärksammat saken, än i alla fall)