Samma dag som  webbplatsen för det svenska ordförandeskapet i EU lanserades återfanns de första riktiga profilprodukerna på våra stolar. Det blev en slips och en scarf.

slips