Det verkar som att det är väldigt svårt för allehanda debattörer och journalister att förstå sig på affärer mellan två privata parter. Men när ekonomijournalister inte lyckas skilja på vad som är offentligt och vad som är privat blir jag bekymrad.

 

I Dis ledare idag kan man läsa

”Hemlighetsmakeriet kring den nya ägargruppen är bekymmersamt”

DN ekonomi skriver idag under rubirkn ”Kliv fram och berätta:

”Det vore välgörande för Saabs anställda, svenska skattebetalare och hela fordonsindustrier om finansiärerna så snart som möjligt klev fram och berättade om sina planer”

Saabs köpare är inte skyldig någon någonting. De har skrivet ett LOI och alla som vet hur ett sådant fungerar förstår att det är mycket kvar tills det är signat och klart. Och även när det är signat så är Koenigsegg ett privatägt företag som endast behöver hålla sig till de redovisnings och öppenhetsprinciper som lagstiftningen föreskriver. Inte ens börsnoterade bolag har en skyldighet att ”redovisa” och ”minska hemlighetsmakeriet”.

Affärer är per definition ganska hemliga förutom den berörda krets med partners och finansiärer som har full insyn. Det ligger liksom i sakens natur att om affären är fullt öppen för insyn så tar konkurrenterna den informationen och agerar på den. Hemligheten är ju det övertag som företag kan tjäna pengar på. Pengar som till stor del finansierar vår välfärdsvardag.

Så för Sveriges bästa. Fortsätt vara hemliga!