Merit Wager skriver om något viktigt och bortglömt idag i sin krönika i SvD. Standardisering är något som kan upplevas som extremt krångligt till dess företag upptäcker att standardisering är nyckeln till en lönsam global marknad.

Man behöver inte ha gjort så många resor innan man upptäcker att utan en påse kontakter eller en stor klump med alla möjliga pinnar är nödvändig för att fortsatt vara uppkopplad mot omvärlden. För en biltillverkare blir varje krånglighet som ett land lägger på ytterligare en kostnad, vilket gör att konsumenterna får betala ett högre pris.

Konkurrenskraftsrådet diskuterar ofta standardiseringsförfaranden inom EU. Det mediala intresset för frågan är i bästa fall medieåkert. Dock tror jag att vi i Europa får se upp. När konsumtionsvolymerna för alla varor flyttar till Asien så är det nog där som standard kommer att sättas. Vi behöver hålla blicken mot öst för att inte begränsa våra marknader eller skapa våra alldeles egna handelshinder.