På SBs (Stadsrådsberedningen) hemsida hittar man idag följande bild. Karin är i ett nobelt sällskap!

obama-carlesten

Annons