Generella skattesänkningar är ett slöseri med gemensamma medel

Thomas Östros ger i DN (1/11) sin syn på vem han anser att pengarna egentligen tillhör: staten.