Det är en oppositionspolitikers rätt att opponera. Men ibland blir det lite väl tvära kast för att vara trovärdigt. Som idag, med anledning av beslutet om gasledningen.

Som chef för miljödepartementet uppträdde Mona Sahlin i EU-nämnden i juni 2005 och menade om det transeuropeiska energinätet, där bland annat gasledningen i Östersjön ingår, att:

vi är förstås mycket positiva; det är mycket viktigt att de nya medlemsländerna integreras. Vi tycker därför att vi kan stödja förslaget fullt ut

Så positivt har mig veterligen ingen minister i alliansregeringen varit i närheten att uttrycka sig om gasledningen i Östersjön. 

Så här säger oppositionsledaren Mona Sahlin om dagens beslut om gasledningen:

Jag beklagar djupt det beslutet.

Vem ska man tro på?

Annons